Kúpeľno liečebnź ústav MV SR
 

Rezervácia termínu je možná v rámci voľných kapacít.

Dĺžka liečebného pobytu je ľubovoľná, na základe Vašej objednávky, minimálne však 5 nocí. Odporúčaná doba liečebného pobytu je 21 dní. V prípade záujmu o liečebný pobyt alebo bližšie informácie kontaktujte prijímaciu kanceláriu:

E- mail: prijimaciakancelaria@klu-druzba.sk

Telefón: +421-54 4723711-12
+421-54 4748781-82
+421-54 4724057
+421-54 4723326